عضو روحانیون مبارز با موسوی درافتادتو با نظام بسته ای، تو بخاطر اسنادی که از تو در هامبورگ دارند، بخاطر ارتباطاتت با برخی سرویس های غربی  که من هم در جریان آن هستم مجبور شدی با آنها همکاری کنی.

در حالی که تلاش های بسیاری در درون جبهه اصلاحات برای رسیدن به مدلی جهت یک پارچه سازی طیف های مختلف این جریان صورت گرفته، معضل چند لیدری و عدم تمکین به رهبری واحد همچنان گریبانگیر این مجموعه می باشد.

،این جریان که هم اکنون با سه محورخاتمی،"کروبی - موسوی" و "بازیگر پنهان – سید حسن خمینی" برای کسب لیدری روبروست، مجموعه تلاش هایش برای همگون سازی با شکست مواجه شده است.

در جدیدترین تلاش ها برای مذاکرات جهت رسیدن به مدل گفته شده، مجمع روحانیون مبارز محل رایزنی هایی در این زمینه بوده و افراد مختلفی برای بیان دیدگاه هایشان دراین تشکل حضور یافته اند.

گفته می شود دریکی از این جلسات که با حضور میر حسین موسوی برگزار شده، اعضای مجمع ضمن بررسی وضعیت سیاسی کشور، نقطه نظرات مختلفی را بیان کرده اند.

تعدادی از اعضای این مجمع به محوریت یکی از اعضای موثر مجمع روحانیون مبارز و مسئولین اجرایی سابق کشور با تاکید بر تلاش برای حضور در حاکمیت لازمه آن را دوری از رادیکالیسم و تقید به قانون اساسی ذکر کرده و راه فرارو را حرکت در مسیر اصلاحات عنوان کرده اند.

تاکید مسئول اجرایی سابق کشور تنها به موضوع محور قرار گرفتن اصلاحات خلاصه نشده بلکه وی با خطاب قرار دادن مهدی کروبی تصریح کرده که وی « بدون تعقل»،«احساسی و تند » و با تکیه بر«هیجان» و بدون«هماهنگی و خود سرانه » به اتخاذ مواضع پرداخته و هزینه ها را به دوش اصلاح طلبان انداخته است.

شنیده شده است میرحسین موسوی نیزبلافاصله به حمایت از کروبی پرداخته و مواضع وی را ناشی از شجاعت  دانسته و تصریح کرده که اقدامات و همراهی های وی باعث قوت دل جنبش سبز می باشد.

مسئول اجرایی سابق کشور نیز با بیان اینکه بی فکر بودن به معنای شجاعت نیست به انتقادات دیگری از کروبی و موسوی پرداخته وشیب انتقاداتش را تندتر و بیشتر متوجه میرحسین می نماید.

میرحسین موسوی نیز ضمن برافروخته شدن فرد مزبور را به کوتاهی و نقض قول هایش متهم کرده ومی گوید:"تو معامله کرده ای،وقتی بحث ابطال انتخابات مطرح شد و از شماها نظر خواستم و گفتم که می خواهم ابطال انتخابات را مطرح کنم شماها حمایت می کنید یا نه و تو گفتی که ما پشت سرت هستیم و از تو حمایت می کنیم،حالا این است حمایت شما؟"

وی همچنین با خطاب قرار دادن فرد مزبور گفته است: "تو با نظام بسته ای ،تو بخاطر اسنادی که از تو در هامبورگ دارند، بخاطر ارتباطاتت با برخی سرویس های غربی  که من هم در جریان آن هستم مجبورشدی با آنها همکاری کنی و کوتاه بیایی،تو مجبوری اما من مجبور نیستم".

گفته می شود تندی های موسوی با واکنش شدید عضو موثرمجمع روحانیون مبارز روبرو شده و خطاب به موسوی گفته است:"شما که مدعی مبارزه هستید قبل از انقلاب کجا بودید،آن موقع چکار می کردید، «آقای حسین رهجو». همسرتان آن موقع کجا بودند و چه کار می کردند که یکباره پس از انقلاب آمدید و در پستهای کلیدی قرار گرفتید بدون هیچ سابقه انقلابیگری"

شنیده شده است در حالی که طرفین تندی های را نسبت به یکدیگر ادامه داده اند، مرد خاکستری اصلاحات با میانجیگری مانع از ادامه گفت وگوهای این دو شده و این جلسه بدون اتخاذ تصمیمی به پایان رسیده است

/ 0 نظر / 7 بازدید