امید ما به اصولگرایان داخل حکومت است!

سحابی: امید ما به اصولگرایان داخل حکومت است! عزت سحابی از وابستگان به گروهک های ملی- مذهبی هم در گفت وگو با رادیو زمانه اظهار داشت: امکان مذاکره با مقامات وجود ندارد. آنها ما را راه نمی دهند. عیبی ندارد موسوی و خاتمی و کروبی مذاکره کنند اما طرف مقابل آنها را قبول ندارد. مقامات معتقدند، اصلا بحرانی وجود ندارد.   

دو تن از عناصر ضدانقلاب تصریح کردند جمهوری اسلامی موقعیت برتر را دارد و به همین دلیل مذاکره با اپوزیسیون را بی معنا می داند.
جمشید اسدی از عناصر سلطنت طلب فراری به گویانیوز گفت: رهبر جمهوری اسلامی هرگز با مخالفان سازش نکرده است. جمهوری اسلامی قدرت فرادست را دارد و نیازی به سازش و مصالحه نمی بیند. آنها موضع سرسختانه ای دارند. این طرف هم اپوزیسیون فاقد رهبر است.
وی همچنین اظهار داشت: در عین پشتیبانی از چهره های مقاومت آقایان موسوی و کروبی، انتقاد و گله ای تند اما دوستانه هم از ایشان به ویژه نسبت به آقای موسوی دارم. انتقادم به خرافه نادرستی است که توسط ایشان در دهان ها افتاد و متاسفانه بسیار گشت. این خرافه که در جنبش سبز هر کس برای خودش رهبر است.
این سلطنت طلب، با اشاره به بی مایگی اپوزیسیون در 22بهمن گفت: حضور کم در 22بهمن و چهارشنبه سوری مایه نگرانی است زیرا اپوزیسیون برنامه مشخصی ندارد.
عزت سحابی از وابستگان به گروهک های ملی- مذهبی هم در گفت وگو با رادیو زمانه اظهار داشت: امکان مذاکره با مقامات وجود ندارد. آنها ما را راه نمی دهند. عیبی ندارد موسوی و خاتمی و کروبی مذاکره کنند اما طرف مقابل آنها را قبول ندارد. مقامات معتقدند، اصلا بحرانی وجود ندارد.
وی در عین حال امید خود را برخی افراد در داخل نظام دانست و گفت: امید ما به اصولگرایان داخل حکومت است و مشورت هایی که می دهند.

/ 0 نظر / 7 بازدید