محفل زنانه برای احیای سبز

حفل زنانه برای احیای سبز

یک نماینده فراری مجلس ششم برای زنده کردن جنبش به اغما رفته سبز دست به کار شد.

به گزارش رسالت ، فاطمه حقیقت جو نماینده جنجالی و عضو فراکسیون مشارکت در مجلس ششم که پس از فرار از کشور به همکاری با رسانه های ضد انقلاب علیه نظام مشغول است پس از راهپیمایی22 بهمن و ریزش شدید هواداران موسوی و فرقه سبز اموی و به خطر افتادن موقعیت سران ضد انقلاب مقیم آ مریکا برای زنده کردن این جریان رو به موت احساس وظیفه کرده و فرقه جدیدی به عنوان حمایت از مادران عزادار و صلح در ایران در آمریکا راه اندازی کرده و هدف اصلی از این تشکل خنده دار را کمک به احیای جنبش سبز نامگذاری کرده است.

این تشکل زنانه که در یکی از اتاق های زیرزمین دانشگاه ماساچوست آمریکا مستقر شده است در طی دو هفته گذشته به تعداد انگشتان یک دست هم مراجعه کننده نداشته است

/ 0 نظر / 9 بازدید